Vivipos

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • DAFC
  Emec
  Starcafe
 • Avery
  Viettel
 • guardian
  Bobby Brewers
  popeyes
 • domino piza
  Vinastar
  donuts
  Phu Thai
  aeon
 • VFS
  Fujisu
  vnuni
 • paris
  SCSC
 • samsung
  Burgurking
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)