Vivipos

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • Vinastar
  domino piza
  popeyes
 • Burgurking
  samsung
  TSUCHIYA TSCO
  Bobby Brewers
 • guardian
  Phu Thai
  Starcafe
 • aeon
 • paris
  Avery
 • Emec
  Phacmarcy
 • Viettel
  SCSC
 • donuts
  Fujisu
  cinebox
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)