STAR BU-01 Buzzer

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • Avery
  Starcafe
  vnuni
 • Viettel
  samsung
  paris
  Emec
  guardian
 • Phu Thai
 • domino piza
  DAFC
  Bobby Brewers
 • Fujisu
 • Vinastar
 • aeon
  donuts
  Phacmarcy
 • Burgurking
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)