KHÁCH HÀNG


 • paris
  Phacmarcy
  Fujisu
  aeon
 • DAFC
  Viettel
  donuts
 • Avery
 • Vinastar
 • domino piza
  Starcafe
 • Emec
  Burgurking
  popeyes
 • cinebox
 • Bobby Brewers
  SCSC
  VFS
  guardian
  Phu Thai
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)