KHÁCH HÀNG


 • Avery
  popeyes
  samsung
 • Phu Thai
  Burgurking
  guardian
 • SCSC
  Vinastar
  Viettel
 • VFS
  Starcafe
 • Fujisu
 • Bobby Brewers
  Emec
  TSUCHIYA TSCO
  donuts
 • vnuni
  cinebox
  Phacmarcy
  domino piza
 • paris
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)