KHÁCH HÀNG


 • popeyes
  Phu Thai
 • cinebox
  Starcafe
 • donuts
 • aeon
  SCSC
  paris
 • Emec
  Viettel
  DAFC
 • domino piza
  Vinastar
  VFS
  TSUCHIYA TSCO
 • guardian
  vnuni
  Bobby Brewers
 • Phacmarcy
  Burgurking
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)