KHÁCH HÀNG


 • Bobby Brewers
  Avery
  domino piza
 • Fujisu
  donuts
 • TSUCHIYA TSCO
  vnuni
 • Viettel
 • Vinastar
  VFS
 • cinebox
 • SCSC
  guardian
  aeon
  popeyes
  Burgurking
 • paris
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)