KHÁCH HÀNG


 • cinebox
 • domino piza
 • Avery
  SCSC
  Vinastar
  Burgurking
 • guardian
  aeon
  paris
  samsung
  popeyes
 • Bobby Brewers
  Starcafe
 • Phacmarcy
  VFS
  Viettel
  Emec
 • Fujisu
  TSUCHIYA TSCO
  vnuni
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)