KHÁCH HÀNG


 • Viettel
  paris
 • Starcafe
  Avery
 • Vinastar
  TSUCHIYA TSCO
  popeyes
  vnuni
  DAFC
 • Burgurking
  Phacmarcy
 • samsung
  SCSC
 • Phu Thai
 • VFS
  domino piza
  Bobby Brewers
 • guardian
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)