KHÁCH HÀNG


 • samsung
  guardian
 • aeon
  Phu Thai
  Phacmarcy
 • popeyes
 • TSUCHIYA TSCO
  cinebox
  Avery
 • Starcafe
  Emec
  DAFC
 • Vinastar
  domino piza
  paris
 • Burgurking
  Bobby Brewers
  Fujisu
  vnuni
 • VFS
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)