KHÁCH HÀNG


 • Emec
 • Burgurking
  domino piza
 • cinebox
  Viettel
 • guardian
  TSUCHIYA TSCO
  Avery
  paris
 • aeon
  Vinastar
  Bobby Brewers
  vnuni
 • DAFC
  samsung
 • donuts
 • Fujisu
  SCSC
  Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)