KHÁCH HÀNG


 • cinebox
  Bobby Brewers
  Fujisu
  donuts
 • DAFC
 • Vinastar
  samsung
 • Burgurking
  VFS
  popeyes
  domino piza
  TSUCHIYA TSCO
 • paris
  aeon
 • Emec
  vnuni
 • Avery
 • Phacmarcy
  guardian
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)