KHÁCH HÀNG


 • Starcafe
  Bobby Brewers
  Phacmarcy
 • aeon
  Vinastar
 • SCSC
  VFS
  TSUCHIYA TSCO
  domino piza
 • Emec
  popeyes
  donuts
 • Avery
  Burgurking
 • guardian
  Fujisu
 • Viettel
  DAFC
  samsung
 • paris
  Phu Thai
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)