KHÁCH HÀNG


 • cinebox
  DAFC
  domino piza
 • popeyes
  Bobby Brewers
 • Phu Thai
  SCSC
  TSUCHIYA TSCO
  Starcafe
 • vnuni
  Burgurking
 • guardian
  Fujisu
  aeon
 • Viettel
  Phacmarcy
 • donuts
 • samsung
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)