KHÁCH HÀNG


 • Phacmarcy
  Fujisu
  VFS
 • domino piza
  Starcafe
  Emec
 • Bobby Brewers
  Vinastar
 • TSUCHIYA TSCO
  vnuni
  popeyes
  SCSC
 • paris
  Viettel
 • guardian
  DAFC
 • cinebox
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)