KHÁCH HÀNG


 • Bobby Brewers
  Burgurking
  paris
 • Viettel
 • vnuni
  samsung
 • Phu Thai
 • aeon
  popeyes
  domino piza
  donuts
  Starcafe
 • guardian
  SCSC
 • Vinastar
  TSUCHIYA TSCO
 • cinebox
  Avery
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)