KHÁCH HÀNG


 • Avery
  popeyes
  Viettel
  SCSC
 • VFS
  Phu Thai
 • Burgurking
  aeon
  Bobby Brewers
  guardian
  Starcafe
 • TSUCHIYA TSCO
  samsung
  donuts
 • paris
  Fujisu
 • vnuni
  Emec
 • DAFC
 • domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)