KHÁCH HÀNG


 • Phu Thai
 • cinebox
  VFS
 • SCSC
  guardian
  vnuni
 • DAFC
  popeyes
  aeon
  TSUCHIYA TSCO
  Phacmarcy
 • paris
  Viettel
 • Burgurking
  donuts
 • Avery
  Bobby Brewers
 • Vinastar
  Fujisu
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)