IFBD-HU06 / IFBD-HE06

IFBD-HU06 / IFBD-HE06

IFBD-HU06 / IFBD-HE06

Tổng quan

 
Use for SP700 /TSP600 /TUP900

 • Phu Thai
  Emec
  paris
  aeon
 • Viettel
  cinebox
  VFS
 • samsung
  vnuni
  Phacmarcy
 • guardian
 • Starcafe
 • popeyes
  TSUCHIYA TSCO
  DAFC
  Vinastar
  Burgurking
  donuts
 • SCSC
  Fujisu
  Bobby Brewers
 • Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)