IFBD-HU05 /Model: IFBD-HE05

IFBD-HU05 /Model: IFBD-HE05

IFBD-HU05 /Model: IFBD-HE05

Tổng quan

 
Use for TSP650 /TSP700 /TSP700II /TSP800 /TUP500

 • Avery
  cinebox
 • Starcafe
 • Emec
  domino piza
  Burgurking
 • aeon
  Phu Thai
 • Bobby Brewers
  donuts
  SCSC
 • Viettel
  guardian
  Vinastar
  TSUCHIYA TSCO
  DAFC
 • vnuni
  VFS
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)