IFBD-HU05 /Model: IFBD-HE05

IFBD-HU05 /Model: IFBD-HE05

IFBD-HU05 /Model: IFBD-HE05

Tổng quan

 
Use for TSP650 /TSP700 /TSP700II /TSP800 /TUP500

 • VFS
  cinebox
  donuts
  samsung
  paris
  TSUCHIYA TSCO
 • domino piza
  aeon
  Avery
 • Fujisu
  Bobby Brewers
 • SCSC
 • Starcafe
  vnuni
 • Vinastar
  popeyes
 • Emec
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)