IFBD-HU05 /Model: IFBD-HE05

IFBD-HU05 /Model: IFBD-HE05

IFBD-HU05 /Model: IFBD-HE05

Tổng quan

 
Use for TSP650 /TSP700 /TSP700II /TSP800 /TUP500

 • Phu Thai
  Vinastar
 • popeyes
  cinebox
  aeon
 • VFS
  Viettel
  DAFC
  donuts
 • Burgurking
 • samsung
  Avery
  Bobby Brewers
 • SCSC
  TSUCHIYA TSCO
  vnuni
 • paris
  Phacmarcy
  guardian
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)