IFBD-HU01

IFBD-HU01

IFBD-HU01

Tổng quan

 
Use for TCP300II/ TCP400 /TSP828L

 • vnuni
 • Phu Thai
  guardian
  aeon
  samsung
 • Burgurking
  cinebox
  Vinastar
 • SCSC
 • Fujisu
  Phacmarcy
  donuts
  domino piza
 • Emec
  paris
 • Viettel
  DAFC
 • Starcafe
  VFS
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)