IFBD-HU01

IFBD-HU01

IFBD-HU01

Tổng quan

 
Use for TCP300II/ TCP400 /TSP828L

 • popeyes
  DAFC
  vnuni
  Vinastar
 • Viettel
  Fujisu
 • samsung
  cinebox
  TSUCHIYA TSCO
 • donuts
  Bobby Brewers
 • domino piza
  Burgurking
  Phacmarcy
 • Starcafe
  Avery
 • VFS
  paris
  SCSC
 • Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)