IFBD-HD04 /IFBD-HC04 IFBD-HD04 /IFBD-HC04

IFBD-HD04 /IFBD-HC04 IFBD-HD04 /IFBD-HC04

IFBD-HD04 /IFBD-HC04 IFBD-HD04 /IFBD-HC04

Tổng quan

 Use for SP700 /TSP600 /TUP900 

 • Avery
  Fujisu
 • guardian
  Phacmarcy
 • aeon
  paris
 • Phu Thai
  Vinastar
 • Viettel
  Emec
  domino piza
 • donuts
  DAFC
  TSUCHIYA TSCO
 • Starcafe
  vnuni
  Bobby Brewers
 • Burgurking
  VFS
  cinebox
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)