IFBD-HD03 /IFBD-HC03

IFBD-HD03 /IFBD-HC03

IFBD-HD03 /IFBD-HC03

Tổng quan

 

Use for TSP650 /TSP700 /TSP700II /TSP800 /TUP500.

 • Phacmarcy
  vnuni
  donuts
  Emec
 • paris
  popeyes
 • SCSC
 • domino piza
 • VFS
  Starcafe
  Vinastar
 • TSUCHIYA TSCO
  Burgurking
  Phu Thai
  Bobby Brewers
 • guardian
  Fujisu
  samsung
  Avery
 • Viettel
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)