HN05 IFBD-HN05

HN05 IFBD-HN05

HN05 IFBD-HN05

Tổng quan

 

Use for TSP650 /TSP700 /TSP700II /TSP800 /TUP500.

 • donuts
  VFS
  samsung
  vnuni
 • Burgurking
  Fujisu
  SCSC
  Vinastar
  guardian
 • Bobby Brewers
  DAFC
  paris
 • TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
  cinebox
 • Starcafe
  aeon
 • domino piza
  popeyes
 • Viettel
  Avery
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)