HN05 IFBD-HN05

HN05 IFBD-HN05

HN05 IFBD-HN05

Tổng quan

 

Use for TSP650 /TSP700 /TSP700II /TSP800 /TUP500.

 • aeon
  samsung
  SCSC
 • VFS
  guardian
  Starcafe
  domino piza
 • TSUCHIYA TSCO
 • Viettel
  Phu Thai
  donuts
  DAFC
 • vnuni
 • Vinastar
  cinebox
 • Avery
  Fujisu
  Bobby Brewers
 • Phacmarcy
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)