HN05 IFBD-HN05

HN05 IFBD-HN05

HN05 IFBD-HN05

Tổng quan

 

Use for TSP650 /TSP700 /TSP700II /TSP800 /TUP500.

 • VFS
  Emec
 • Fujisu
  Vinastar
  Phacmarcy
 • donuts
 • Avery
 • aeon
  paris
  Starcafe
 • Burgurking
  guardian
  vnuni
 • cinebox
  popeyes
  Bobby Brewers
 • DAFC
  Phu Thai
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)