Toshiba

Máy in di động Toshiba

TSC

Máy in di động TSC

Star Micronics

Máy in di động Star Micronics

 • samsung
  DAFC
 • vnuni
 • Burgurking
  Vinastar
  cinebox
  Avery
 • Bobby Brewers
 • donuts
  Phacmarcy
  Fujisu
 • popeyes
  SCSC
 • TSUCHIYA TSCO
  VFS
  paris
 • Viettel
  Phu Thai
  Starcafe
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)