Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • Bobby Brewers
 • Vinastar
  Avery
  TSUCHIYA TSCO
 • DAFC
  SCSC
  Phu Thai
 • VFS
  cinebox
  aeon
 • domino piza
  donuts
 • guardian
  samsung
  Starcafe
  vnuni
 • Burgurking
 • Emec
  Fujisu
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)