Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • SCSC
  Avery
  paris
 • popeyes
  TSUCHIYA TSCO
  Burgurking
 • aeon
  guardian
 • domino piza
  Fujisu
  donuts
 • Phu Thai
  Emec
  Starcafe
 • cinebox
 • Bobby Brewers
  Viettel
 • Phacmarcy
  DAFC
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)