Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • donuts
  aeon
 • TSUCHIYA TSCO
  Fujisu
  vnuni
  guardian
  Phu Thai
 • samsung
 • Viettel
  Emec
 • Vinastar
  Phacmarcy
 • SCSC
  Bobby Brewers
  paris
 • cinebox
  Burgurking
  Avery
 • DAFC
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)