Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • Bobby Brewers
  SCSC
 • Starcafe
  Burgurking
 • Fujisu
 • paris
  donuts
 • aeon
  samsung
  vnuni
  cinebox
 • VFS
  Phu Thai
  Viettel
  DAFC
 • domino piza
  TSUCHIYA TSCO
  Phacmarcy
 • guardian
  Emec
  Vinastar
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)