Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

Digi

Cân điện tử Digi

 • Avery
  Vinastar
 • Phu Thai
  DAFC
  cinebox
 • Bobby Brewers
  samsung
 • paris
  TSUCHIYA TSCO
 • popeyes
  VFS
  Starcafe
 • Fujisu
  guardian
 • SCSC
  Burgurking
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)