Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • popeyes
  samsung
  TSUCHIYA TSCO
  DAFC
 • vnuni
  Viettel
 • guardian
  Burgurking
  Fujisu
 • Avery
  Emec
  domino piza
 • Vinastar
  paris
  Starcafe
 • SCSC
  Phu Thai
  cinebox
 • VFS
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)