Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • Starcafe
  samsung
  donuts
  cinebox
 • guardian
  popeyes
 • aeon
 • DAFC
  vnuni
  SCSC
 • Fujisu
 • Vinastar
  domino piza
  VFS
  paris
 • Phu Thai
  TSUCHIYA TSCO
  Phacmarcy
 • Emec
  Viettel
  Bobby Brewers
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)