Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • paris
  samsung
  Burgurking
 • Bobby Brewers
 • Phu Thai
  DAFC
  Avery
 • cinebox
  popeyes
  Phacmarcy
 • SCSC
  Starcafe
 • VFS
  Emec
 • aeon
  Vinastar
 • donuts
  domino piza
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)