Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • vnuni
  aeon
  Avery
 • Burgurking
 • TSUCHIYA TSCO
  samsung
 • paris
 • Starcafe
  Vinastar
  popeyes
 • donuts
  DAFC
  VFS
 • Emec
  Phu Thai
 • cinebox
  Phacmarcy
  SCSC
  Viettel
  domino piza
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)