Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • Bobby Brewers
  VFS
 • Starcafe
  TSUCHIYA TSCO
  Fujisu
 • SCSC
 • Phu Thai
  DAFC
 • samsung
  cinebox
  Vinastar
 • guardian
  Burgurking
 • popeyes
  aeon
  Avery
  Viettel
 • paris
  Phacmarcy
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)