Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • Bobby Brewers
  Avery
 • Vinastar
  Fujisu
  TSUCHIYA TSCO
 • Viettel
  Phu Thai
  cinebox
  donuts
 • Starcafe
  SCSC
  DAFC
 • domino piza
 • guardian
  samsung
  paris
 • VFS
  vnuni
  Burgurking
 • popeyes
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)