Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • SCSC
 • Bobby Brewers
 • Phu Thai
  domino piza
  Starcafe
  vnuni
 • cinebox
  guardian
  Phacmarcy
  Fujisu
 • Vinastar
  samsung
  Emec
  donuts
 • Burgurking
  paris
  VFS
 • DAFC
 • TSUCHIYA TSCO
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)