Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • DAFC
 • Starcafe
  vnuni
  samsung
  guardian
  Viettel
 • domino piza
  popeyes
  Fujisu
 • paris
  aeon
 • Bobby Brewers
 • Emec
  TSUCHIYA TSCO
  Phacmarcy
 • Phu Thai
  cinebox
  SCSC
 • Vinastar
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)