Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • VFS
  cinebox
  SCSC
  Starcafe
 • Viettel
  TSUCHIYA TSCO
  paris
  domino piza
 • Burgurking
  Bobby Brewers
  Emec
 • Fujisu
  guardian
  Phacmarcy
 • aeon
  Phu Thai
 • donuts
  Avery
 • vnuni
  popeyes
  DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)