Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • TSUCHIYA TSCO
  Burgurking
  Starcafe
 • guardian
  paris
  Bobby Brewers
  domino piza
 • cinebox
 • DAFC
 • vnuni
 • popeyes
  Phacmarcy
 • Phu Thai
  donuts
  Avery
  samsung
 • Vinastar
  SCSC
  Viettel
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)