Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • Starcafe
  Vinastar
 • Viettel
  SCSC
 • donuts
  popeyes
 • Fujisu
  Avery
  Phu Thai
 • Burgurking
  VFS
 • vnuni
  guardian
 • samsung
  TSUCHIYA TSCO
 • Emec
  Phacmarcy
  cinebox
  Bobby Brewers
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)