Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • Starcafe
  DAFC
  Fujisu
 • paris
  Emec
 • Viettel
  SCSC
  popeyes
  donuts
 • Phu Thai
  TSUCHIYA TSCO
  cinebox
 • domino piza
  Bobby Brewers
 • Phacmarcy
 • Burgurking
  guardian
 • VFS
  aeon
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)