Toshiba

Máy bán hàng POS Toshiba

Wincor Nixdorf

Máy bán hàng POS Wincor Nixdorf

Partner Tech

Máy bán hàng POS Partner Tech

 • Vinastar
  DAFC
  Avery
 • Starcafe
 • Fujisu
 • Phu Thai
  cinebox
  Emec
 • Burgurking
  Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
  SCSC
 • vnuni
  domino piza
  donuts
 • Phacmarcy
  popeyes
 • guardian
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)