Toshiba

Máy bán hàng POS Toshiba

Wincor Nixdorf

Máy bán hàng POS Wincor Nixdorf

Partner Tech

Máy bán hàng POS Partner Tech

 • Starcafe
 • Vinastar
  DAFC
  guardian
 • Phu Thai
 • Bobby Brewers
  domino piza
 • Avery
  TSUCHIYA TSCO
  popeyes
  Emec
 • cinebox
  Burgurking
  VFS
 • Viettel
  paris
  Fujisu
 • Phacmarcy
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)