Toshiba

Máy bán hàng POS Toshiba

Wincor Nixdorf

Máy bán hàng POS Wincor Nixdorf

Partner Tech

Máy bán hàng POS Partner Tech

 • aeon
  Avery
  DAFC
  donuts
 • SCSC
  cinebox
  Vinastar
 • vnuni
  Burgurking
 • Phu Thai
  Emec
 • Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
  domino piza
  Bobby Brewers
 • paris
 • guardian
 • samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)