Toshiba

Máy bán hàng POS Toshiba

Wincor Nixdorf

Máy bán hàng POS Wincor Nixdorf

Partner Tech

Máy bán hàng POS Partner Tech

 • VFS
  Burgurking
  Starcafe
  domino piza
  cinebox
 • Phacmarcy
  Vinastar
  Bobby Brewers
 • Avery
  guardian
  Viettel
  Emec
 • popeyes
  TSUCHIYA TSCO
 • SCSC
  DAFC
 • donuts
 • vnuni
  paris
  Phu Thai
 • aeon
  Fujisu
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)