Toshiba

Máy bán hàng POS Toshiba

Wincor Nixdorf

Máy bán hàng POS Wincor Nixdorf

Partner Tech

Máy bán hàng POS Partner Tech

 • Phacmarcy
 • Phu Thai
  popeyes
  Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
 • Viettel
 • vnuni
  guardian
  Avery
  Fujisu
  paris
 • cinebox
  Emec
  DAFC
 • Vinastar
 • donuts
  samsung
  Starcafe
 • SCSC
  VFS
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)