Toshiba

Máy bán hàng POS Toshiba

Wincor Nixdorf

Máy bán hàng POS Wincor Nixdorf

Partner Tech

Máy bán hàng POS Partner Tech

 • aeon
  donuts
 • VFS
  popeyes
 • vnuni
  Starcafe
 • domino piza
  Avery
  TSUCHIYA TSCO
  Emec
  Bobby Brewers
 • Fujisu
  Burgurking
 • Viettel
  Phu Thai
  DAFC
 • Phacmarcy
  samsung
  Vinastar
 • cinebox
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)