Toshiba

Máy bán hàng POS Toshiba

Wincor Nixdorf

Máy bán hàng POS Wincor Nixdorf

Elo

Máy bán hàng POS Elo

Vivipos

Máy bán hàng POS Vivipos

Partner Tech

Máy bán hàng POS Partner Tech

IBM

Máy bán hàng POS IBM

Posiflex

Máy bán hàng POS Posiflex

 • Fujisu
  donuts
 • domino piza
  SCSC
 • aeon
  popeyes
  Vinastar
 • Bobby Brewers
  cinebox
 • DAFC
  vnuni
  Burgurking
 • guardian
  paris
  Phu Thai
  Emec
 • Viettel
 • TSUCHIYA TSCO
  Phacmarcy
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)