Toshiba

Máy bán hàng POS Toshiba

Wincor Nixdorf

Máy bán hàng POS Wincor Nixdorf

Partner Tech

Máy bán hàng POS Partner Tech

 • Phu Thai
  Viettel
  DAFC
 • domino piza
  Starcafe
 • aeon
  VFS
  paris
  SCSC
 • vnuni
  popeyes
  Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
 • Bobby Brewers
  Vinastar
  samsung
 • guardian
  donuts
 • Avery
 • Burgurking
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)