Toshiba

Máy bán hàng POS Toshiba

Wincor Nixdorf

Máy bán hàng POS Wincor Nixdorf

Partner Tech

Máy bán hàng POS Partner Tech

 • samsung
 • popeyes
  Viettel
  Phu Thai
  Burgurking
 • guardian
  vnuni
 • aeon
  Fujisu
  Starcafe
  cinebox
 • donuts
  SCSC
 • Emec
  DAFC
  Phacmarcy
 • TSUCHIYA TSCO
 • VFS
  domino piza
  Bobby Brewers
  paris
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)