Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Motorola

Máy Kiểm Kho Motorola

Intermec

Máy Kiểm Kho Intermec

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

Cipherlap

Máy Kiểm Kho Cipherlap

Casio

Máy Kiểm Kho Casio

 • SCSC
  guardian
 • donuts
  Viettel
 • Bobby Brewers
  paris
  Starcafe
 • Avery
  samsung
  TSUCHIYA TSCO
 • Vinastar
  Fujisu
 • Phacmarcy
  Emec
  Burgurking
  domino piza
 • Phu Thai
 • vnuni
  cinebox
  aeon
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)