Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • Phu Thai
  aeon
  SCSC
  vnuni
 • TSUCHIYA TSCO
  Avery
  donuts
 • VFS
  Viettel
 • Burgurking
 • guardian
  samsung
  paris
 • Emec
  Phacmarcy
 • Vinastar
  cinebox
  popeyes
 • Fujisu
  domino piza
  Bobby Brewers
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)