Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • DAFC
  Starcafe
  TSUCHIYA TSCO
 • donuts
 • Bobby Brewers
 • aeon
  vnuni
 • paris
  samsung
  VFS
  Fujisu
  popeyes
 • Phacmarcy
  Emec
 • Phu Thai
  Viettel
  SCSC
  Vinastar
  Burgurking
 • guardian
  Avery
  cinebox
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)