Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • Phacmarcy
 • Viettel
  Bobby Brewers
  paris
 • Avery
  samsung
  Starcafe
  Burgurking
 • donuts
  domino piza
  TSUCHIYA TSCO
  VFS
 • Vinastar
  guardian
  Emec
 • DAFC
  cinebox
 • Fujisu
 • SCSC
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)