Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Motorola

Máy Kiểm Kho Motorola

Intermec

Máy Kiểm Kho Intermec

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

Cipherlap

Máy Kiểm Kho Cipherlap

Casio

Máy Kiểm Kho Casio

 • aeon
  donuts
 • cinebox
  Phu Thai
  TSUCHIYA TSCO
  Emec
 • SCSC
 • VFS
  Burgurking
 • Viettel
  paris
  Phacmarcy
  Fujisu
 • Bobby Brewers
 • popeyes
  Avery
  Starcafe
 • Vinastar
  samsung
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)