Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • vnuni
  DAFC
  paris
 • VFS
 • aeon
  Emec
 • domino piza
  Phu Thai
  Vinastar
  popeyes
  cinebox
 • Bobby Brewers
  Fujisu
 • Starcafe
 • guardian
  Phacmarcy
 • samsung
  Viettel
  TSUCHIYA TSCO
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)