Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • vnuni
  aeon
  Burgurking
 • popeyes
  VFS
  DAFC
  Emec
 • Phacmarcy
 • SCSC
  Avery
 • cinebox
  Viettel
  Starcafe
  guardian
 • TSUCHIYA TSCO
  paris
 • Fujisu
  Vinastar
 • Bobby Brewers
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)