Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • paris
  vnuni
  Vinastar
  cinebox
  Fujisu
 • VFS
 • samsung
 • donuts
 • Starcafe
  Emec
  Bobby Brewers
 • popeyes
  Avery
  Phacmarcy
  Phu Thai
 • SCSC
  Burgurking
  aeon
 • TSUCHIYA TSCO
  guardian
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)