Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • Avery
  donuts
  cinebox
 • Bobby Brewers
  popeyes
  Phacmarcy
 • SCSC
  vnuni
  paris
 • Vinastar
  Burgurking
 • samsung
 • guardian
  Emec
  domino piza
 • VFS
  Phu Thai
  TSUCHIYA TSCO
 • DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)