Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • Phu Thai
  vnuni
  SCSC
  DAFC
 • guardian
  Bobby Brewers
  Emec
  donuts
 • Fujisu
  paris
  Vinastar
 • Avery
  domino piza
  TSUCHIYA TSCO
  samsung
  popeyes
 • Phacmarcy
 • cinebox
  VFS
 • Viettel
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)