Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • Viettel
  Bobby Brewers
  SCSC
 • aeon
  DAFC
 • VFS
  Fujisu
  popeyes
 • cinebox
  TSUCHIYA TSCO
 • Vinastar
  Starcafe
  Phacmarcy
  domino piza
 • Emec
  samsung
 • Avery
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)