Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • Vinastar
  Bobby Brewers
 • Emec
  Avery
 • Fujisu
  vnuni
  paris
  SCSC
  donuts
 • domino piza
  cinebox
 • popeyes
  aeon
  guardian
 • TSUCHIYA TSCO
 • Starcafe
  Phu Thai
  Burgurking
 • DAFC
  VFS
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)