Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • paris
  Burgurking
  Viettel
 • vnuni
  guardian
 • DAFC
  Vinastar
  aeon
 • domino piza
 • donuts
  Starcafe
  TSUCHIYA TSCO
  SCSC
  popeyes
 • Phacmarcy
  Avery
 • Phu Thai
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)