Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • Phu Thai
  SCSC
 • Viettel
  Avery
 • Emec
  cinebox
 • Bobby Brewers
  Starcafe
  TSUCHIYA TSCO
 • Burgurking
  domino piza
 • samsung
  aeon
  Phacmarcy
  vnuni
 • VFS
  donuts
  Vinastar
 • guardian
  paris
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)