• vnuni
 • guardian
  Fujisu
  Burgurking
 • Emec
  donuts
  Starcafe
 • Bobby Brewers
  SCSC
  aeon
 • samsung
  Phu Thai
  Viettel
 • TSUCHIYA TSCO
  popeyes
  DAFC
  Phacmarcy
  Avery
 • paris
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)