• donuts
  Phacmarcy
  aeon
 • samsung
 • domino piza
  DAFC
  guardian
 • VFS
  cinebox
 • Starcafe
  Bobby Brewers
  Emec
 • Viettel
  Fujisu
 • Avery
  TSUCHIYA TSCO
  popeyes
 • vnuni
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)