• VFS
  Burgurking
  cinebox
 • domino piza
  TSUCHIYA TSCO
 • Starcafe
  Viettel
  popeyes
  DAFC
 • Avery
  samsung
 • paris
 • Bobby Brewers
  donuts
 • vnuni
  Fujisu
 • Vinastar
  SCSC
  Emec
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)