• Emec
  TSUCHIYA TSCO
  Starcafe
 • DAFC
  guardian
  Phu Thai
 • SCSC
 • Phacmarcy
  cinebox
 • Bobby Brewers
  paris
  vnuni
 • domino piza
  popeyes
 • Vinastar
  Fujisu
 • Viettel
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)