• Viettel
  Starcafe
 • Burgurking
  vnuni
  donuts
  Fujisu
 • DAFC
  Emec
 • popeyes
  VFS
  domino piza
 • Phu Thai
  aeon
 • samsung
  Vinastar
 • SCSC
  Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
 • guardian
  Avery
  cinebox
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)