• paris
  Starcafe
 • Phu Thai
 • TSUCHIYA TSCO
  donuts
  Avery
 • Bobby Brewers
  SCSC
  DAFC
 • VFS
  Emec
  Fujisu
  Viettel
 • Burgurking
  vnuni
  domino piza
 • samsung
  Phacmarcy
  guardian
 • cinebox
  Vinastar
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)