• popeyes
  Vinastar
  paris
  SCSC
 • DAFC
 • TSUCHIYA TSCO
  Fujisu
  donuts
 • VFS
 • domino piza
  Starcafe
 • Phu Thai
  samsung
 • Avery
  guardian
  aeon
  Burgurking
 • Emec
  Phacmarcy
  Bobby Brewers
  Viettel
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)