• domino piza
  TSUCHIYA TSCO
  aeon
  samsung
 • Phu Thai
  popeyes
  Phacmarcy
 • donuts
  Viettel
  SCSC
 • paris
  Burgurking
 • vnuni
  Emec
  Avery
 • VFS
 • Starcafe
  Vinastar
 • DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)