• popeyes
  vnuni
  Phu Thai
  paris
 • Bobby Brewers
  Emec
 • Viettel
 • DAFC
  samsung
  Avery
 • VFS
  aeon
 • guardian
  Burgurking
 • Vinastar
  SCSC
 • TSUCHIYA TSCO
  cinebox
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)