• TSUCHIYA TSCO
 • Bobby Brewers
  guardian
  domino piza
  Burgurking
 • Viettel
  cinebox
  Emec
  Phu Thai
 • paris
  Starcafe
  samsung
  Avery
  Fujisu
  SCSC
 • Vinastar
  donuts
  VFS
 • Phacmarcy
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)