• Phu Thai
  guardian
  Bobby Brewers
  Phacmarcy
  Burgurking
 • Starcafe
  donuts
 • samsung
  Fujisu
  Avery
  popeyes
 • domino piza
 • Vinastar
  paris
  SCSC
  vnuni
 • Emec
 • DAFC
  TSUCHIYA TSCO
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)