• Fujisu
  domino piza
 • donuts
 • Phacmarcy
  Bobby Brewers
  DAFC
  guardian
  VFS
 • Burgurking
 • SCSC
  Avery
 • Emec
  Phu Thai
 • aeon
  paris
  Vinastar
  vnuni
 • popeyes
  Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)