• Avery
  Phu Thai
  Phacmarcy
 • samsung
 • aeon
  Fujisu
 • Emec
  VFS
  Viettel
  SCSC
 • domino piza
  donuts
  Bobby Brewers
 • guardian
  Vinastar
 • Burgurking
  paris
  DAFC
  TSUCHIYA TSCO
  Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)