• Phu Thai
  Avery
  donuts
 • samsung
 • Starcafe
 • Bobby Brewers
  Emec
  Viettel
  Burgurking
 • paris
  Phacmarcy
  VFS
 • popeyes
  domino piza
 • aeon
  TSUCHIYA TSCO
  Vinastar
  SCSC
 • guardian
  DAFC
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)