• Emec
  Starcafe
  Burgurking
 • Fujisu
  guardian
 • Vinastar
  vnuni
  donuts
 • DAFC
  Viettel
 • VFS
  aeon
 • paris
  Phu Thai
 • cinebox
  SCSC
  popeyes
  Bobby Brewers
 • samsung
  TSUCHIYA TSCO
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)