• popeyes
  Starcafe
  samsung
 • aeon
  donuts
 • Bobby Brewers
  Viettel
  domino piza
  Emec
 • Fujisu
  DAFC
 • paris
  TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
  Vinastar
 • Avery
 • vnuni
  Phacmarcy
  cinebox
 • VFS
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)