• Avery
 • Viettel
  domino piza
 • cinebox
  DAFC
 • aeon
  VFS
  TSUCHIYA TSCO
 • donuts
  vnuni
  samsung
  Phu Thai
 • SCSC
  Vinastar
  guardian
 • Fujisu
 • Bobby Brewers
  Emec
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)