Vigilance

Máy chấm công Vigilance

ZK Software

Máy chấm công ZK Software

 • Emec
  VFS
  Phacmarcy
  Vinastar
 • DAFC
  Burgurking
  Viettel
 • SCSC
  paris
 • Fujisu
  TSUCHIYA TSCO
  samsung
 • popeyes
  cinebox
  Avery
 • domino piza
  guardian
  vnuni
 • Bobby Brewers
  donuts
 • aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)