• vnuni
  VFS
 • Emec
  Fujisu
  DAFC
  Vinastar
  cinebox
 • guardian
  TSUCHIYA TSCO
  paris
  Phu Thai
 • Starcafe
  aeon
 • Bobby Brewers
  Phacmarcy
 • SCSC
  donuts
 • Viettel
  domino piza
 • popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)