• Phacmarcy
  Avery
  Vinastar
 • donuts
  SCSC
 • popeyes
  samsung
 • TSUCHIYA TSCO
  domino piza
  DAFC
 • vnuni
  Bobby Brewers
 • aeon
  Phu Thai
  VFS
  Burgurking
 • Starcafe
  Fujisu
 • paris
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)