Vigilance

Máy chấm công Vigilance

ZK Software

Máy chấm công ZK Software

 • Vinastar
  Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
  DAFC
  samsung
 • Starcafe
  cinebox
 • Avery
 • Fujisu
  Burgurking
  Emec
 • Phacmarcy
  Phu Thai
 • aeon
  Viettel
  vnuni
 • popeyes
  VFS
  paris
  guardian
 • domino piza
  SCSC
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)