• SCSC
  Viettel
  DAFC
 • Vinastar
  Phacmarcy
 • popeyes
 • Fujisu
 • samsung
  Burgurking
  donuts
  TSUCHIYA TSCO
 • Bobby Brewers
  Emec
  Starcafe
 • vnuni
  aeon
 • paris
  guardian
  VFS
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)