• Avery
  Burgurking
  Vinastar
 • SCSC
 • popeyes
  TSUCHIYA TSCO
  Phacmarcy
  paris
 • Fujisu
 • aeon
 • Emec
  VFS
  vnuni
 • guardian
  samsung
  Phu Thai
 • cinebox
  DAFC
  Bobby Brewers
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)