Vigilance

Máy chấm công Vigilance

ZK Software

Máy chấm công ZK Software

 • Viettel
  Phacmarcy
  Starcafe
 • Fujisu
  paris
  Avery
 • DAFC
 • aeon
 • TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
  Burgurking
 • SCSC
  vnuni
  Emec
  donuts
 • popeyes
  VFS
  cinebox
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)