• SCSC
  DAFC
 • Vinastar
  samsung
  donuts
  guardian
 • TSUCHIYA TSCO
  vnuni
 • Avery
  Starcafe
  Bobby Brewers
 • Phu Thai
  cinebox
  Burgurking
 • Emec
  Fujisu
  VFS
 • domino piza
 • aeon
  Viettel
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)