• Bobby Brewers
  Phacmarcy
  samsung
 • domino piza
  Burgurking
  Viettel
  VFS
 • SCSC
  paris
  Vinastar
  Emec
 • aeon
 • Avery
  DAFC
 • guardian
 • TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
 • donuts
  Fujisu
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)