• TSUCHIYA TSCO
  domino piza
  Viettel
  Emec
  guardian
 • SCSC
  Avery
 • Burgurking
 • Phu Thai
 • VFS
  DAFC
  vnuni
  Starcafe
 • Bobby Brewers
  cinebox
 • samsung
  donuts
  paris
 • popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)