Dell PowerEdge R210

Giá bán: 23,217,000 VNĐ

Chi tiếtDell PowerEdge R210

Đặt mua

IBM System x3650M2 7947-32A (Rack 2U)

Giá bán: 54,864,000 VNĐ

Chi tiếtIBM System x3650M2 7947-32A (Rack 2U)

Đặt mua

IBM System x3650M3 7945-D2A (Rack 2U)

Giá bán: 51,624,000 VNĐ

Chi tiếtIBM System x3650M3 7945-D2A (Rack 2U)

Đặt mua

IBM System x3650M3 7945-B2A (Rack 2U)

Giá bán: 50,328,000 VNĐ

Chi tiếtIBM System x3650M3 7945-B2A (Rack 2U)

Đặt mua

IBM System x3500M3 7380-42A (Tower 5U)

Giá bán: 52,488,000 VNĐ

Chi tiếtIBM System x3500M3 7380-42A (Tower 5U)

Đặt mua

IBM System x3400M3 7379-42A (Tower 5U)

Giá bán: 39,096,000 VNĐ

Chi tiếtIBM System x3400M3 7379-42A (Tower 5U)

Đặt mua

IBM System x3650M3 7945-A2A (Rack 2U)

Giá bán: 46,872,000 VNĐ

Chi tiếtIBM System x3650M3 7945-A2A (Rack 2U)

Đặt mua

IBM System x3200M3 7328-C2A (Tower 5U)

Giá bán: 28,728,000 VNĐ

Chi tiếtIBM System x3200M3 7328-C2A (Tower 5U)

Đặt mua

IBM System x3650M2 7947-52A (Rack 2U)

Giá bán: 57,240,000 VNĐ

Chi tiếtIBM System x3650M2 7947-52A (Rack 2U)

Đặt mua

HP ProLiant ML350 G6

Giá bán: 47,628,000 VNĐ

Chi tiếtHP ProLiant ML350 G6

Đặt mua

HP ProLiant Micro N36L

Giá bán: 9,936,000 VNĐ

Chi tiếtHP ProLiant Micro N36L

Đặt mua

HP ML150 G6

Giá bán: 31,752,000 VNĐ

Chi tiếtHP ML150 G6

Đặt mua

12 3 4

 • domino piza
  Burgurking
 • Viettel
  TSUCHIYA TSCO
 • paris
  samsung
  Starcafe
 • vnuni
 • Avery
 • popeyes
  Emec
  guardian
 • Vinastar
  aeon
  Bobby Brewers
  Fujisu
  VFS
 • donuts
  DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)