Toshiba

Máy in hóa đơn Toshiba

Star Micronics

Máy in hóa đơn Star Micronics

Wincor Nixdorf

Máy in hóa đơn Wincor Nixdorf

 • cinebox
 • Burgurking
  aeon
  vnuni
  Starcafe
 • guardian
  samsung
 • SCSC
  popeyes
  Avery
 • Viettel
  TSUCHIYA TSCO
 • Phacmarcy
  VFS
 • Fujisu
  Vinastar
  Emec
  Phu Thai
  domino piza
 • Bobby Brewers
  donuts
  paris
  DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)