Toshiba

Máy in hóa đơn Toshiba

Star Micronics

Máy in hóa đơn Star Micronics

Wincor Nixdorf

Máy in hóa đơn Wincor Nixdorf

 • Vinastar
  Fujisu
 • Avery
  Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
  paris
 • VFS
 • popeyes
  Emec
  aeon
 • vnuni
  Phu Thai
  Viettel
 • Bobby Brewers
  donuts
 • DAFC
  domino piza
  samsung
 • guardian
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)