Toshiba

Máy in hóa đơn Toshiba

Star Micronics

Máy in hóa đơn Star Micronics

Wincor Nixdorf

Máy in hóa đơn Wincor Nixdorf

 • Viettel
  samsung
  paris
 • VFS
  Phu Thai
 • Phacmarcy
  guardian
  Starcafe
 • Burgurking
  Emec
  donuts
 • Fujisu
  Vinastar
  aeon
  TSUCHIYA TSCO
  SCSC
 • Bobby Brewers
  vnuni
 • popeyes
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)