Toshiba

Máy in hóa đơn Toshiba

Star Micronics

Máy in hóa đơn Star Micronics

Wincor Nixdorf

Máy in hóa đơn Wincor Nixdorf

 • guardian
  Starcafe
 • VFS
  Phacmarcy
 • samsung
  donuts
 • domino piza
  Emec
  SCSC
  Fujisu
 • paris
  Bobby Brewers
  Avery
 • Viettel
  aeon
  Vinastar
 • Burgurking
  DAFC
  TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
  popeyes
 • cinebox
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)