Toshiba

Máy in hóa đơn Toshiba

Star Micronics

Máy in hóa đơn Star Micronics

Wincor Nixdorf

Máy in hóa đơn Wincor Nixdorf

 • TSUCHIYA TSCO
  vnuni
 • domino piza
  Starcafe
  donuts
 • DAFC
  SCSC
 • Phacmarcy
  Avery
  Bobby Brewers
 • samsung
 • aeon
  Emec
  Phu Thai
 • Viettel
  paris
  VFS
 • cinebox
  guardian
  Burgurking
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)