Toshiba

Máy in mã vạch Toshiba

Ring

Máy in mã vạch Ring

TSC

Máy in mã vạch TSC

 • aeon
  VFS
  Starcafe
 • Avery
  Fujisu
  Burgurking
  samsung
 • donuts
  Phacmarcy
  Viettel
 • Vinastar
  Emec
  guardian
 • paris
 • popeyes
  Bobby Brewers
  DAFC
 • domino piza
  SCSC
 • vnuni
  TSUCHIYA TSCO
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)