Toshiba

Máy in mã vạch Toshiba

Ring

Máy in mã vạch Ring

TSC

Máy in mã vạch TSC

 • VFS
 • Vinastar
  samsung
  SCSC
  Viettel
 • Phu Thai
  donuts
  Starcafe
 • Bobby Brewers
  vnuni
  domino piza
 • guardian
  Burgurking
  paris
 • Fujisu
  Emec
 • Avery
  Phacmarcy
  cinebox
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)