Toshiba

Máy in mã vạch Toshiba

Ring

Máy in mã vạch Ring

TSC

Máy in mã vạch TSC

 • TSUCHIYA TSCO
  Fujisu
  DAFC
 • paris
  Avery
 • Phacmarcy
  samsung
  Viettel
  vnuni
  aeon
 • VFS
  domino piza
 • Bobby Brewers
  Burgurking
  Starcafe
  Emec
 • cinebox
  Vinastar
  Phu Thai
 • popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)