Toshiba

Máy in mã vạch Toshiba

Ring

Máy in mã vạch Ring

TSC

Máy in mã vạch TSC

 • popeyes
  Phu Thai
 • Burgurking
  Fujisu
 • vnuni
 • domino piza
 • SCSC
  Phacmarcy
  Avery
  Bobby Brewers
 • Starcafe
  aeon
  samsung
 • VFS
  cinebox
 • Emec
  Viettel
  paris
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)