Toshiba

Máy in mã vạch Toshiba

Ring

Máy in mã vạch Ring

TSC

Máy in mã vạch TSC

 • Avery
  vnuni
  aeon
  SCSC
  Viettel
 • popeyes
 • Phacmarcy
  Emec
 • samsung
 • donuts
  TSUCHIYA TSCO
  DAFC
 • guardian
  paris
  Phu Thai
  domino piza
 • Vinastar
  VFS
  Burgurking
 • cinebox
  Starcafe
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)