Toshiba

Máy in mã vạch Toshiba

Ring

Máy in mã vạch Ring

TSC

Máy in mã vạch TSC

 • Burgurking
  donuts
  DAFC
 • samsung
  TSUCHIYA TSCO
 • popeyes
  domino piza
  Emec
  Vinastar
 • aeon
  SCSC
  Bobby Brewers
 • Phu Thai
 • VFS
  paris
 • guardian
  Starcafe
  Avery
  Phacmarcy
 • Viettel
  Fujisu
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)