Toshiba

Máy in mã vạch Toshiba

Ring

Máy in mã vạch Ring

TSC

Máy in mã vạch TSC

 • samsung
 • guardian
  vnuni
 • Phu Thai
  VFS
  Burgurking
 • aeon
  Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
 • Phacmarcy
  Fujisu
 • paris
  cinebox
  donuts
 • Starcafe
  domino piza
  Vinastar
  Emec
 • DAFC
  popeyes
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)