Toshiba

Máy in mã vạch Toshiba

Ring

Máy in mã vạch Ring

TSC

Máy in mã vạch TSC

 • samsung
  Avery
  Viettel
 • Emec
  TSUCHIYA TSCO
  DAFC
 • Bobby Brewers
 • Phu Thai
  popeyes
 • cinebox
  aeon
  SCSC
  paris
 • Fujisu
  VFS
 • Phacmarcy
  Starcafe
  guardian
 • donuts
  vnuni
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)