Toshiba

Máy in mã vạch Toshiba

Ring

Máy in mã vạch Ring

TSC

Máy in mã vạch TSC

 • Avery
  Phu Thai
 • Viettel
  cinebox
 • SCSC
  TSUCHIYA TSCO
 • aeon
  Starcafe
  domino piza
 • Vinastar
  VFS
 • vnuni
  Phacmarcy
  Burgurking
 • Emec
  Fujisu
  guardian
 • paris
  samsung
  Bobby Brewers
  DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)