Toshiba

Máy in mã vạch Toshiba

Ring

Máy in mã vạch Ring

TSC

Máy in mã vạch TSC

 • vnuni
 • Avery
  Bobby Brewers
  DAFC
  aeon
 • samsung
  Viettel
  Emec
 • guardian
  Vinastar
  SCSC
  TSUCHIYA TSCO
 • Starcafe
  Burgurking
  donuts
 • Phu Thai
 • paris
 • domino piza
  cinebox
  Fujisu
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)