• domino piza
  Emec
  Starcafe
 • Burgurking
  guardian
 • VFS
  Fujisu
 • paris
  popeyes
  Avery
 • aeon
  DAFC
  vnuni
 • Bobby Brewers
 • donuts
  Phacmarcy
  SCSC
 • Viettel
  TSUCHIYA TSCO
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)