• SCSC
  popeyes
  VFS
 • Viettel
  donuts
  Emec
 • DAFC
  Phacmarcy
  cinebox
 • Phu Thai
  Vinastar
  Starcafe
  Fujisu
  domino piza
 • TSUCHIYA TSCO
  vnuni
 • paris
  samsung
  Avery
  Bobby Brewers
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)