• Bobby Brewers
  Fujisu
 • cinebox
  VFS
 • Viettel
  vnuni
 • TSUCHIYA TSCO
  guardian
 • Starcafe
  Phacmarcy
  DAFC
 • Vinastar
  aeon
  popeyes
  Burgurking
 • SCSC
  Emec
  paris
 • samsung
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)