• Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
  Avery
 • VFS
  Vinastar
  cinebox
 • aeon
  Viettel
 • Phacmarcy
  Fujisu
  guardian
 • domino piza
 • samsung
  popeyes
  Emec
 • paris
  SCSC
 • vnuni
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)