• aeon
 • TSUCHIYA TSCO
  SCSC
  Burgurking
 • Starcafe
  Fujisu
  Bobby Brewers
 • guardian
  samsung
 • popeyes
  vnuni
  Emec
 • Avery
  Phacmarcy
 • domino piza
 • VFS
  paris
  Viettel
  DAFC
  Vinastar
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)