• cinebox
  Emec
  Phu Thai
 • paris
 • Phacmarcy
 • vnuni
  Bobby Brewers
  aeon
  guardian
 • donuts
 • samsung
  popeyes
  Fujisu
  Avery
 • Viettel
  DAFC
  SCSC
 • Vinastar
  VFS
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)