• vnuni
  Phu Thai
  Avery
  Bobby Brewers
 • popeyes
  VFS
 • DAFC
  Vinastar
 • Phacmarcy
  samsung
 • SCSC
 • Viettel
  donuts
  paris
 • Emec
  Burgurking
  TSUCHIYA TSCO
  aeon
 • guardian
  cinebox
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)