• guardian
  VFS
 • paris
  donuts
 • Emec
 • TSUCHIYA TSCO
  Avery
  vnuni
 • cinebox
  Fujisu
  Starcafe
 • Phu Thai
  Bobby Brewers
  samsung
  DAFC
 • Phacmarcy
  domino piza
  aeon
 • Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)