• Vinastar
  Fujisu
  popeyes
  SCSC
 • Emec
  Starcafe
 • Bobby Brewers
  Burgurking
  donuts
 • DAFC
  vnuni
 • guardian
 • VFS
  domino piza
 • Avery
  samsung
  paris
 • Viettel
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)