• TSUCHIYA TSCO
  domino piza
  vnuni
  popeyes
 • Fujisu
  guardian
  Emec
 • Bobby Brewers
  SCSC
  VFS
 • aeon
  Phu Thai
 • Vinastar
  Avery
  DAFC
 • cinebox
 • Viettel
  paris
  Starcafe
 • donuts
  samsung
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)