• Burgurking
  Emec
  paris
  SCSC
 • Fujisu
  Avery
  Viettel
 • samsung
 • donuts
  guardian
  VFS
 • vnuni
 • TSUCHIYA TSCO
  Bobby Brewers
  cinebox
  aeon
 • Starcafe
 • domino piza
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)