• domino piza
 • Emec
  Avery
 • samsung
  Phu Thai
  DAFC
 • Vinastar
  donuts
 • Burgurking
  VFS
  guardian
  Fujisu
 • Phacmarcy
  aeon
  TSUCHIYA TSCO
  cinebox
 • paris
  SCSC
  popeyes
  Bobby Brewers
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)