• Phacmarcy
 • Burgurking
  TSUCHIYA TSCO
  DAFC
 • guardian
 • Bobby Brewers
  donuts
  domino piza
 • Vinastar
  Avery
 • Starcafe
 • cinebox
  SCSC
  Fujisu
  Phu Thai
 • paris
  VFS
  vnuni
  Emec
  Viettel
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)