Datalogic

Phụ kiện Datalogic

Toshiba

Phụ kiện Toshiba

Star Micronics

Phụ kiện Star Micronics

 • Viettel
 • Vinastar
 • paris
 • Fujisu
  donuts
 • aeon
  vnuni
  cinebox
 • SCSC
  Phacmarcy
  VFS
 • TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
  Emec
  DAFC
  Avery
 • samsung
  Bobby Brewers
  domino piza
  Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)