Datalogic

Phụ kiện Datalogic

Toshiba

Phụ kiện Toshiba

Star Micronics

Phụ kiện Star Micronics

 • DAFC
  Avery
 • Viettel
  Burgurking
  TSUCHIYA TSCO
  VFS
  Starcafe
 • popeyes
 • paris
  guardian
  SCSC
 • Phu Thai
  donuts
 • samsung
  Vinastar
  Emec
 • cinebox
 • Bobby Brewers
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)