Datalogic

Phụ kiện Datalogic

Toshiba

Phụ kiện Toshiba

Star Micronics

Phụ kiện Star Micronics

 • TSUCHIYA TSCO
  domino piza
 • Viettel
 • DAFC
  Phu Thai
  guardian
 • Fujisu
  samsung
  Starcafe
  Vinastar
 • Bobby Brewers
 • VFS
  Avery
 • Emec
  cinebox
  paris
 • vnuni
  donuts
  popeyes
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)