Datalogic

Phụ kiện Datalogic

Toshiba

Phụ kiện Toshiba

Star Micronics

Phụ kiện Star Micronics

 • donuts
  Emec
  Fujisu
 • guardian
  Vinastar
 • aeon
  Burgurking
  popeyes
 • Bobby Brewers
  Starcafe
 • samsung
  VFS
  Phu Thai
 • paris
  Viettel
 • DAFC
  vnuni
  TSUCHIYA TSCO
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)