Datalogic

Phụ kiện Datalogic

Toshiba

Phụ kiện Toshiba

Star Micronics

Phụ kiện Star Micronics

 • TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
  aeon
  VFS
  Avery
 • vnuni
 • guardian
 • Vinastar
 • Starcafe
  samsung
  Phacmarcy
  SCSC
  paris
 • cinebox
  domino piza
  popeyes
 • DAFC
  Viettel
  donuts
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)