Datalogic

Phụ kiện Datalogic

Toshiba

Phụ kiện Toshiba

Star Micronics

Phụ kiện Star Micronics

IBM

Phụ kiện IBM

 • Avery
  domino piza
  donuts
 • vnuni
  Phacmarcy
 • DAFC
 • Starcafe
  guardian
 • popeyes
  samsung
  SCSC
  aeon
 • Burgurking
  VFS
 • paris
  cinebox
 • Fujisu
  Vinastar
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)