Datalogic

Phụ kiện Datalogic

Toshiba

Phụ kiện Toshiba

Star Micronics

Phụ kiện Star Micronics

 • domino piza
  Viettel
  TSUCHIYA TSCO
 • paris
  SCSC
  Bobby Brewers
  donuts
 • DAFC
 • samsung
  popeyes
 • Vinastar
  cinebox
 • Burgurking
  vnuni
  VFS
  guardian
 • Phu Thai
 • Starcafe
  Emec
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)