Datalogic

Phụ kiện Datalogic

Toshiba

Phụ kiện Toshiba

Star Micronics

Phụ kiện Star Micronics

 • cinebox
  donuts
 • Avery
  TSUCHIYA TSCO
 • Fujisu
  Phu Thai
 • Phacmarcy
  DAFC
  guardian
  aeon
 • vnuni
  samsung
 • Viettel
  SCSC
  Starcafe
  popeyes
 • paris
  Vinastar
 • domino piza
  VFS
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)