Datalogic

Phụ kiện Datalogic

Toshiba

Phụ kiện Toshiba

Star Micronics

Phụ kiện Star Micronics

 • SCSC
  DAFC
 • donuts
 • Burgurking
  Fujisu
  Bobby Brewers
 • cinebox
  domino piza
 • vnuni
  Phacmarcy
  samsung
 • TSUCHIYA TSCO
  popeyes
  Vinastar
 • Avery
 • Starcafe
  Emec
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)