Datalogic

Phụ kiện Datalogic

Toshiba

Phụ kiện Toshiba

Star Micronics

Phụ kiện Star Micronics

 • popeyes
  vnuni
 • domino piza
  paris
  aeon
  SCSC
 • cinebox
  Avery
  TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
 • Fujisu
  guardian
 • VFS
  Burgurking
 • Starcafe
  donuts
  samsung
 • Vinastar
  Emec
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)