• guardian
 • Phacmarcy
  domino piza
  Emec
  TSUCHIYA TSCO
 • samsung
  aeon
 • Burgurking
  cinebox
 • DAFC
  donuts
  Bobby Brewers
 • Starcafe
  Avery
  popeyes
  VFS
 • Fujisu
  paris
  vnuni
 • Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)