• domino piza
  Vinastar
 • Phu Thai
  samsung
  Starcafe
  cinebox
 • TSUCHIYA TSCO
  VFS
  Phacmarcy
 • Burgurking
  donuts
 • DAFC
  Emec
  Fujisu
  Bobby Brewers
 • aeon
 • guardian
  vnuni
  SCSC
 • Viettel
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)