• VFS
  popeyes
  Fujisu
 • guardian
  DAFC
 • vnuni
 • Burgurking
  aeon
  Vinastar
  TSUCHIYA TSCO
 • Starcafe
  Phacmarcy
  domino piza
 • Avery
 • Viettel
  Phu Thai
  SCSC
 • paris
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)