• Burgurking
  Phacmarcy
  vnuni
 • Viettel
  aeon
  Vinastar
 • VFS
  Starcafe
  donuts
 • samsung
 • popeyes
  domino piza
  Bobby Brewers
 • SCSC
  Emec
  paris
 • TSUCHIYA TSCO
  Fujisu
  cinebox
 • Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)