• Vinastar
  Starcafe
  popeyes
 • Viettel
  Avery
  samsung
  SCSC
 • DAFC
 • Emec
  domino piza
  Phacmarcy
  Bobby Brewers
 • TSUCHIYA TSCO
  aeon
 • VFS
  cinebox
  paris
 • vnuni
  guardian
 • Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)