• Bobby Brewers
 • Phacmarcy
  Fujisu
  vnuni
 • DAFC
  cinebox
  paris
 • domino piza
  Viettel
 • SCSC
  popeyes
 • VFS
 • donuts
  Starcafe
  Emec
  TSUCHIYA TSCO
 • Phu Thai
  aeon
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)