• Fujisu
 • TSUCHIYA TSCO
 • Bobby Brewers
  Starcafe
  Avery
  Vinastar
 • Phu Thai
  DAFC
  donuts
 • paris
  domino piza
  samsung
 • Viettel
  SCSC
  aeon
 • popeyes
  cinebox
 • Burgurking
  vnuni
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)