• SCSC
  domino piza
  Burgurking
  Bobby Brewers
 • Starcafe
 • Vinastar
  Phu Thai
 • samsung
  guardian
  Viettel
 • Phacmarcy
  Avery
 • VFS
  aeon
 • TSUCHIYA TSCO
  paris
 • Emec
  cinebox
  donuts
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)