• Avery
  Viettel
  Phacmarcy
 • aeon
  paris
 • SCSC
 • vnuni
 • cinebox
  Burgurking
  domino piza
 • TSUCHIYA TSCO
  Vinastar
  popeyes
 • donuts
  Bobby Brewers
  DAFC
  guardian
 • Phu Thai
  VFS
  Fujisu
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)