• Burgurking
  SCSC
  VFS
 • paris
 • Vinastar
  DAFC
  Phacmarcy
 • Phu Thai
  Bobby Brewers
  Fujisu
 • samsung
  guardian
 • cinebox
  Starcafe
  Viettel
  aeon
 • popeyes
 • TSUCHIYA TSCO
  Emec
  domino piza
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)