• donuts
  Emec
  Viettel
 • paris
 • domino piza
  Starcafe
  SCSC
 • aeon
  Avery
 • guardian
 • popeyes
  Vinastar
  DAFC
 • vnuni
  samsung
  Fujisu
 • Phu Thai
  VFS
  Phacmarcy
  Bobby Brewers
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)