• Phu Thai
  samsung
 • paris
  Starcafe
  VFS
  guardian
 • popeyes
 • aeon
  Avery
  Viettel
 • Bobby Brewers
  donuts
 • DAFC
  Fujisu
 • cinebox
  Burgurking
  domino piza
 • Emec
  Vinastar
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)