• Phu Thai
 • Starcafe
  Emec
 • popeyes
  donuts
 • aeon
 • SCSC
  Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
 • cinebox
  Viettel
  Vinastar
 • guardian
  VFS
  vnuni
  Phacmarcy
  samsung
 • Burgurking
  DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)