• SCSC
  popeyes
  vnuni
 • Vinastar
  cinebox
 • Burgurking
  samsung
 • Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
 • Avery
  Starcafe
  Bobby Brewers
 • DAFC
  Emec
 • aeon
  domino piza
 • Phu Thai
  VFS
  donuts
  Viettel
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)