• vnuni
  SCSC
 • DAFC
 • Avery
  Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
  cinebox
 • donuts
  Emec
 • paris
  guardian
  Vinastar
 • samsung
  Starcafe
  Fujisu
 • aeon
  Phu Thai
 • Viettel
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)