• Emec
  Vinastar
  TSUCHIYA TSCO
 • DAFC
  samsung
 • Viettel
  donuts
  aeon
 • VFS
  Fujisu
 • paris
  popeyes
 • SCSC
  Phacmarcy
  Phu Thai
  vnuni
 • guardian
  cinebox
  Bobby Brewers
 • Burgurking
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)