• cinebox
  guardian
 • donuts
 • vnuni
  Phacmarcy
  Phu Thai
 • popeyes
  TSUCHIYA TSCO
  Bobby Brewers
  Emec
 • SCSC
  Starcafe
  samsung
 • Avery
  DAFC
  aeon
  Burgurking
 • domino piza
  paris
  Viettel
 • Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)