Star Micronics

Vật liệu in Star Micronics

Sony

Vật liệu in Sony

DNP

Vật liệu in DNP

 • Starcafe
  TSUCHIYA TSCO
 • popeyes
  Vinastar
  vnuni
 • Burgurking
  domino piza
 • samsung
  Fujisu
  Phacmarcy
 • aeon
  Phu Thai
  Viettel
  guardian
 • Bobby Brewers
  donuts
  SCSC
 • VFS
  Avery
 • cinebox
  DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)