Star Micronics

Vật liệu in Star Micronics

 • Burgurking
  aeon
  Fujisu
 • DAFC
  popeyes
  Phu Thai
  cinebox
 • paris
  Emec
  TSUCHIYA TSCO
 • vnuni
  Viettel
  samsung
 • Phacmarcy
  Vinastar
 • Starcafe
  donuts
 • VFS
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)