Star Micronics

Vật liệu in Star Micronics

Sony

Vật liệu in Sony

DNP

Vật liệu in DNP

 • DAFC
  Phacmarcy
  Phu Thai
 • SCSC
  VFS
  aeon
 • Avery
  Bobby Brewers
 • Fujisu
  guardian
 • paris
  cinebox
 • donuts
  Starcafe
  Vinastar
 • Burgurking
  Emec
  vnuni
  domino piza
 • samsung
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)