Star Micronics

Vật liệu in Star Micronics

 • Vinastar
  Fujisu
 • aeon
  domino piza
  VFS
 • Avery
  Burgurking
 • vnuni
 • samsung
  cinebox
  popeyes
 • Bobby Brewers
  guardian
 • Phacmarcy
  paris
  SCSC
  DAFC
 • Phu Thai
  Viettel
  Starcafe
  TSUCHIYA TSCO
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)