Star Micronics

Vật liệu in Star Micronics

 • Avery
  vnuni
  donuts
 • Phacmarcy
  guardian
  Viettel
 • domino piza
 • Bobby Brewers
  Starcafe
 • Fujisu
  cinebox
 • DAFC
  SCSC
  VFS
  samsung
 • Emec
  Vinastar
  aeon
 • TSUCHIYA TSCO
  paris
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)