Star Micronics

Vật liệu in Star Micronics

 • Starcafe
  aeon
  Burgurking
 • DAFC
  cinebox
  samsung
  VFS
 • Phacmarcy
  guardian
  vnuni
 • popeyes
  Viettel
  Avery
 • Vinastar
  SCSC
 • Emec
  Bobby Brewers
 • Fujisu
  TSUCHIYA TSCO
 • Phu Thai
  donuts
  paris
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)