Star Micronics

Vật liệu in Star Micronics

 • samsung
  DAFC
 • donuts
  guardian
 • aeon
  popeyes
  Burgurking
 • cinebox
  Avery
  Viettel
 • domino piza
 • Starcafe
  paris
  Vinastar
 • Bobby Brewers
 • Fujisu
  VFS
  Phu Thai
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)