Star Micronics

Vật liệu in Star Micronics

 • Burgurking
  Phacmarcy
  Vinastar
 • domino piza
  paris
  Emec
 • Starcafe
  aeon
 • vnuni
 • popeyes
  cinebox
 • SCSC
  guardian
  DAFC
 • VFS
  Avery
  Fujisu
 • TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)