• popeyes
  Fujisu
  aeon
 • samsung
  domino piza
 • DAFC
 • paris
  cinebox
  TSUCHIYA TSCO
 • Avery
  vnuni
  Vinastar
 • Starcafe
  Burgurking
  guardian
  Bobby Brewers
 • Viettel
  SCSC
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)