• Burgurking
  guardian
  aeon
 • donuts
  Starcafe
  paris
 • Avery
 • TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
  SCSC
 • Emec
  cinebox
  samsung
  Phacmarcy
  domino piza
 • Fujisu
  Vinastar
 • Viettel
  vnuni
 • popeyes
  DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)