• Avery
 • cinebox
  domino piza
  Vinastar
 • samsung
  popeyes
  donuts
  Phacmarcy
 • guardian
  Viettel
  Starcafe
  Burgurking
 • DAFC
  vnuni
 • Bobby Brewers
 • aeon
  paris
 • TSUCHIYA TSCO
  Fujisu
  VFS
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)