• TSUCHIYA TSCO
 • paris
  samsung
  SCSC
 • Starcafe
  Phu Thai
 • guardian
  Bobby Brewers
 • Phacmarcy
  popeyes
 • Vinastar
  DAFC
  Fujisu
  Viettel
  Emec
 • Burgurking
 • aeon
  cinebox
  donuts
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)