• domino piza
  vnuni
 • Burgurking
  Bobby Brewers
 • aeon
 • DAFC
  popeyes
  Phu Thai
 • cinebox
  SCSC
  Phacmarcy
 • guardian
 • Fujisu
  paris
  Viettel
 • Vinastar
  Starcafe
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)