• Burgurking
  Fujisu
 • DAFC
  Bobby Brewers
 • vnuni
  VFS
  guardian
 • SCSC
  Avery
 • cinebox
  domino piza
  aeon
 • popeyes
  Vinastar
 • Emec
  samsung
  Viettel
  donuts
 • Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)