• Burgurking
  Starcafe
 • VFS
  Phu Thai
 • samsung
  Fujisu
  cinebox
 • popeyes
  Avery
  DAFC
 • SCSC
 • Bobby Brewers
  Viettel
  paris
  donuts
  vnuni
 • Emec
 • domino piza
  guardian
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)