• Viettel
  SCSC
  aeon
  paris
  vnuni
 • VFS
  domino piza
 • DAFC
  guardian
 • Emec
  samsung
 • Starcafe
 • Phu Thai
  Fujisu
 • cinebox
  popeyes
 • Vinastar
  Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)