• Burgurking
  Bobby Brewers
 • popeyes
 • Phacmarcy
 • vnuni
  paris
  samsung
  Emec
 • TSUCHIYA TSCO
  Viettel
  DAFC
 • Starcafe
  Avery
  donuts
  cinebox
 • Fujisu
  VFS
  Phu Thai
 • guardian
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)