• cinebox
  paris
  domino piza
 • Fujisu
  donuts
  Viettel
 • VFS
 • DAFC
  Starcafe
  Vinastar
 • samsung
  TSUCHIYA TSCO
 • Emec
  Burgurking
  Phu Thai
 • Bobby Brewers
  aeon
 • popeyes
  guardian
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)