• Burgurking
  aeon
 • Viettel
  vnuni
 • Fujisu
  Bobby Brewers
 • domino piza
  popeyes
  guardian
 • paris
  Vinastar
  DAFC
 • samsung
  Starcafe
  Phu Thai
  donuts
 • SCSC
  Avery
  cinebox
 • Phacmarcy
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)