• Phu Thai
  Starcafe
  popeyes
  Avery
 • domino piza
  Fujisu
  Viettel
 • Phacmarcy
 • TSUCHIYA TSCO
 • SCSC
  guardian
  Bobby Brewers
 • samsung
 • Vinastar
  cinebox
  aeon
  donuts
  DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)