• Bobby Brewers
  cinebox
 • DAFC
 • Avery
  Burgurking
  Starcafe
 • domino piza
  donuts
  Emec
  samsung
 • Phacmarcy
  guardian
 • popeyes
  TSUCHIYA TSCO
 • Fujisu
  VFS
 • Vinastar
  Phu Thai
  Viettel
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)