Mettler Toledo - Viva

Mettler Toledo - Viva

Mettler Toledo - Viva

Tổng quan

Cân thanh toán linh hoạt cho Point-of-Sale

Cân thanh toán VIVA có thể dễ dàng tổ hợp với các ứng dụng thanh toán của hầu hết các máy tính tiền cũng như các ứng dụng của PC dùng để quản lý trọng lượng.

Thông số kỹ thuật
Performance Basic
Description Flexible checkout scale for Point-of-Sale
Display Backlit LCD
Temperature range -10°C to 40°C / 14°F to 104°F
Interfaces RS-232, OPOS Compatible, Most POS System Protocols Included with Viva (MT8217, Avery Berkel, NCI/Weightronix, Fujitsu, Epelsa, CAS) – Order 8217 if IBM Port9B is needed.
Power supply 9 VDC Wall Transformer for 120/220 VAC
Readability 30lb x .01 lb / 15lb x .005 lb / 15kg x 5g / 6kg x 2g
Tải brochures
Bạn phải đăng nhập mới được download

 • Fujisu
  Bobby Brewers
  samsung
 • vnuni
 • DAFC
  aeon
 • Avery
  popeyes
  paris
  Phu Thai
 • VFS
  cinebox
  SCSC
  Phacmarcy
 • donuts
  guardian
  Starcafe
 • Emec
  Vinastar
 • Viettel
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)