Mettler Toledo - Tiger II

Mettler Toledo - Tiger II

Mettler Toledo - Tiger II

Tổng quan

Tiger II - Cân bán lẻ nhỏ gọn

Số hiển thị lớn, dễ đọc
Cấu trúc bền bỉ
Bộ nhớ 100PLU
12 phím định sẵn (M1-M12)
Sức cân 3kg, 6kg, 15kg hoặc 30kg (tùy model)
 

 

 

Thông số kỹ thuật
Capacity 3kg, 6kg, 15kg or 30kg (option)
Resolution 1g, 2g, 5g or 10g (option)
Minimum weight 20g, 40g, 100g or 200g (option)
Weigh plate size 342 x 242mm
Operating temperature -10ºC ~ +40ºC
Storage temperature -20ºC ~ +50ºC
Tải brochures
Bạn phải đăng nhập mới được download

 • Avery
 • aeon
  Phacmarcy
  Viettel
 • Starcafe
  vnuni
  Bobby Brewers
  Phu Thai
 • domino piza
  Burgurking
 • cinebox
  DAFC
 • Fujisu
  paris
  Emec
 • samsung
  Vinastar
 • popeyes
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)