Reset password

Quên mật khẩu ? Hãy nhập email vào đây và gởi đi. Chúng tôi sẽ gởi password mới cho bạn qua email. Sau khi đăng nhập, hãy đổi ngay password mới để đảm bảo an toàn.

Xin cảm ơn! • samsung
  paris
  Phacmarcy
  VFS
 • SCSC
  DAFC
 • cinebox
  Avery
  guardian
  Vinastar
 • donuts
 • Bobby Brewers
  Starcafe
 • vnuni
  popeyes
  aeon
 • domino piza
 • Viettel
  Burgurking
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)